Ваше місто:
Чергові відділення ПАТ "МТБ БАНК" - Power Banking >>>
image/svg+xml

Рейтинги МТБ БАНК підвищено

Приватним особам
Бізнесу
VIP банкінг
07.06.2021
Рейтинги МТБ БАНК підвищено - фото - mtb.ua

Національне рейтингове агентство «Рюрік» 4 червня 2021 року підвищило ПАТ «МТБ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівня uaААА- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та рейтинг надійності депозитних вкладів ПАТ «МТБ БАНК» до рівня  r5.

Довгостроковий кредитний рейтинг позичальника  визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної  рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Знак «-» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів. Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Під час визначення оцінки надійності вкладів було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень надійності. До найбільш суттєвих позитивних факторів відносяться прийнятна диверсифікація активних операцій і ресурсної бази  Банку, а також достатні показники ліквідності.

Рівень надійності r5 означає дуже високу надійність вкладів, діяльність банку характеризується незначною залежністю від фінансовоекономічних умов, а також ринкової кон’юнктури. Вірогідність повернення вкладів – дуже висока.

Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники МТБ БАНК порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік». Використовувалася  надана ПАТ «МТБ БАНК» внутрішня інформація і фінансова звітність за 01.01.2016 р. – 01.04.2021 р. включно, а також публічна інформація та власнібази даних.

На підвищення рейтингів вплинули наступні фактори:

– Прийнятна диверсифікація клієнтського кредитного портфелю Банку за найбільшими

позичальниками, що знижує чутливість Банку до кредитного ризику.

– Прийнятна якість клієнтського кредитного портфелю. Станом на 01.04.2021 р. питома

вага кредитів юридичним особам 1-6 класу складала 72% клієнтського кредитного

портфелю.

– Висока якість портфелю цінних паперів. Станом на 01.04.2021 р. портфель цінних

паперів Банку було представлено ОВДП та депозитними сертифікатами НБУ.

– Висока питома вага комісійних (безризикових) доходів у сукупних доходах

Банку. Коефіцієнт безризикового покриття витрат станом на 01.04.2021 р. складав 47%

при рекомендованому мінімумі на рівні 10%.

‒ Наявність суттєвих конкурентних переваг на ринку банківських послуг. Станом на 01.04.2021 р. Банк був однією з трьох установ, які мають статус гаранта з надання фінансових гарантій із забезпечення сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України або переміщенні по території товарів, які проходять транзитом.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знаходить своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Цедозволяє знизити ступінь невизначеності щодофінансово-господарської діяльності Банку таякісніше оцінити його кредитоспроможність.

Інші новини

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти