Ваше місто:
Чергові відділення ПАТ "МТБ БАНК" - Power Banking >>>
image/svg+xml

Послуги для юридичних і фізичних осіб

 1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб. 
 2. Відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі, переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахуванням коштів на них. 
 3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик. 
 4. Валютні операції:
  1. неторговельні операції з валютними цінностями;
  2. операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
  3. операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
  4. ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; 
  5. ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; 
  6.  ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
  7. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 
  8. відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій з ними; 
  9. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 
  10. залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 
  11. торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів]; 
  12. торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 
  13. залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
  14. торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 
  15. валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг, згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281; 
  16. валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг, згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281.
 5. Емісія власних цінних паперів.
 6. Організація купівлі і продажу цінних паперів за дорученням клієнтів. 
 7. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (зокрема андеррайтинг). 
 8. Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання в грошовій формі. 
 9. Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, із прийманням на себе ризику виконання таких вимог і приймання платежів (факторинг).
 10. Лізинг. 
 11. Послуги з відповідального збереження і надання в оренду сейфів для збереження цінностей і документів. 
 12. Випуск, купівля, продаж та обслуговування, векселів та інших оборотних платіжних інструментів. 
 13. Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток. 
 14. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій та інших фінансових операцій. 
 15. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб. 
 16. Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей.
 17. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 
  1. з інструментами грошового ринку; 
  2.  з інструментами, які базуються на обмінних курсах і відсотках; 
  3. з фінансовими ф'ючерсами і опціонами; 
 18. Депозитарна діяльність депозитарної установи. 
 19. Діяльність зі зберігання активів інститутів спільного інвестування.

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти