Ваше місто:
Інтернет-банк

Страхування подорожуючих за кордоном

Переваги

Види страхування:

 • Добровільне страхування медичних витрат;
 • Добровільне страхування від нещасного випадку.

Основним видом страхування є добровільне страхування медичних витрат, страхування від нещасних випадків здійснюється за бажанням Клієнта.

Послуга надається власникам привілейованих карт класу Gold, Platinum, емітованих ПАТ «МТБ БАНК», за сприяння страхової «УНІКА» (компанія групи UNIQA, Австрія).

Організацію допомоги при страховому випадку здійснюють міжнародні асистуючі компанії - «MEGA ASSISTANCE» та «CORIS». 

Умови

Договір страхування можуть придбати дієздатні фізичні особи на свою користь чи на користь третьої фізичної особи. Застрахованими можуть бути особи віком до 80 років.

Договір страхування може бути 2-х категорій: Gold, Platinum.

Договори укладаються лише індивідуально та не можуть бути оформлені одночасно на користь декількох осіб, неповнолітніх осіб, а також осіб, які не є клієнтами Банку.

 • Термін дії договору - 1 рік;
 • Максимальна кількість днів перебування за кордоном - 90/180 днів;
 • Максимальна тривалість однієї поїздки за кордон - 45/90 днів;
 • Територія дії договору - Весь світ. 
 • Страхові суми від 30 000,00 Eur / usd до 75 000,00 Eur / usd, Італія - необмежено.

Страховий платіж розраховується в залежності від: 

 • програми страхування (наявності видів страхування);
 • розміру страхової суми.

Вартість:

добровільне страхування медичних витрат

 • Карта Gold – 272 грн. (страхове відшкодування до 50 000 EUR/USD)
 • Карта Platinum – 310 грн. (страхове відшкодування до 75 000 EUR/USD)

добровільне страхування від нещасного випадку (оформлюється додатково до певного полісу за бажанням клієнта)

 • Карта Gold – 136, 96 грн. (страхове відшкодування 10 000 грн.)
 • Карта Platinum – 188, 32 грн. (страхове відшкодування 20 000 грн.)

Страхові Випадки

Страховими випадками є:

Що стосується добровільного страхування медичних витрат - необхідності організації та оплати невідкладної медичної допомоги, медичного транспортування, медичної чи посмертної репатріації застрахованої особи до України, а також відшкодування понесених медичних витрат у об'ємі, передбаченому умовами страхування, а саме:

 • Раптове захворювання застрахованої особи;
 • Ушкодження організму застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
 • Гострий зубний біль (до 200 EUR/USD);
 • Ускладнення вагітності;
 • Смерть (загибель) застрахованої особи.

Що стосується добровільного страхування від нещасних випадків - подій, що носять раптовий, ненавмисний, незалежний від волі застрахованої особи характер (травматичні ушкодження, поранення, опіки, обмороження, укуси тварин, отруєння та ін.):

 • Смерть застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
 • Стійка втрата працездатності застрахованою особою внаслідок нещасного випадку (встановлення інвалідності I, II, III групи);
 • Травматичні ушкодження організму застрахованої особи внаслідок нещасного випадку незалежно від ступеня недієздатності застрахованої особи.

При настанні страхового випадку страхувальник виплачує застрахованій особі:

 • При травматичному ушкодженні організму застрахованої особи внаслідок нещасного випадку - частину страхової суми за «Таблицею розмірів страхових виплат»;
 • У випадку отримання травми, яка привела до постійної втрати працездатності (встановлення інвалідності 1-ї групи - 100% страхової суми, 2-ї групи - 80% страхової суми, 3-ї групи - 60 % страхової суми);
 • У випадку смерті застрахованої особи страхова виплата здійснюється спадкоємцю застрахованої особи у розмірі 100% страхової суми.
 • Карта Platinum – 188, 32 грн. (страхове відшкодування 20 000 грн.)