Ваше місто:
Переказ з картки на картку
Інтернет-банк

Купівля цінних паперів банком

ПАТ «МТБ БАНК» купує різного виду цінні папери в залежності від ситуації на світових фінансових ринках. Перелік цінних паперів для покупки визначається внутрішньою політикою банку і уточнюється на дату виникнення потреби продажу клієнтом в департаменті цінних паперів.

Переваги:
У разі виникнення у Клієнта банку потреби у продажу цінних паперів з портфеля, ПАТ «МТБ БАНК» може здійснити покупку цих цінних паперів в короткі терміни

Державні ЦП

ПАТ «МТБ БАНК» купує Державні цінні папери - цінні папери, випущені відповідно до вимог законодавства Україні, емітентами яких є уповноважений державний орган.

Державні цінні папери поділяються на:

Переваги:
Державні цінні папери є безризиковими цінними паперами в порівнянні з іншими цінними паперами.
ПАТ «МТБ БАНК» являється активним учасником ринку державних цінних паперів.

Корпоративні ЦП

ПАТ «МТБ БАНК» купує корпоративні цінні папери – цінні папери, випущені відповідно до вимог законодавства України, емітентами яких є підприємства будь-якої форми власності.

Переваги:
Корпоративні цінні папери є більш високоприбутковими в порівнянні з державними цінними паперами і різного виду депозитами розміщеними в банках. Вони випускаються для спрощення процесу фінансування, залучення, управління і розподілу грошових коштів при здійсненні господарської діяльності емітентом.
Торгівлю корпоративними цінними паперами Банк здійснює на організованому і не організованому фондовому ринку.