Ваше місто:
Інтернет-банк

Послуги емітентам

Банк здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність:

Депозитарна установа ПАТ «МТБ БАНК» є клієнтом Центрального депозитарію (ВАТ «Національний депозитарій України»), депозитарію Національного Банку України, а також членом Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу і Деривативів.

Депозитарна установа ПАТ «МТБ БАНК» пропонує повний спектр депозитарних послуг емітентам цінних паперів.

Перелік операцій:

Контакти

Департамент депозитарної діяльності:

Поштова адреса: 65026, г. Одесса, Польський спуск, 11, 3-й поверх, каб.306.

Контактний телефон: (048) 786-95-42, (0482) 301-354, факс: 775-97-02.

E-mail: asamborskaya@mtb.ua, okostetskaya@mtb.ua.