Ваше місто:
Переказ з картки на картку
Інтернет-банк

Договірне списання на користь третіх осіб

Договірне списання - це списання коштів з рахунку клієнта на користь третіх осіб без відвідування банку на регулярній основі. При надходженні коштів на рахунок клієнта, банк проводить списання коштів, згідно з дорученням клієнта.

Договірне списання - постійно діюче розпорядження клієнта банку списувати з його поточного рахунку заздалегідь встановлену суму у разі настання заздалегідь обумовлених обставин.

Договірне списання відбувається виключно в межах залишку коштів на рахунку.

Дана послуга дозволяє здійснювати оплату комунальних, охоронних, страхових послуг, погашення кредиту, а також виконувати перерахування грошових коштів на користь третіх осіб.

Тарифи

Договірне списання (платіж) з карткового рахунку клієнта на рахунки інших клієнтів (в т.ч. - відкриті в інших банках на території України) - 5 грн за один платіж.