Ваше місто:
Інтернет-банк

Договірне списання на користь третіх осіб

Договірне списання - це щомісячне списання грошових коштів з поточного карткового рахунку клієнта на користь третіх осіб без відвідування банку. При надходженні коштів на рахунок клієнта, банк проводить списання коштів, згідно з дорученням клієнта.

Дана послуга дозволяє здійснювати оплату комунальних, охоронних, страхових послуг, погашення кредиту, а також виконувати перерахування грошових коштів на користь третіх осіб.

Внутрішньобанківські платежі здійснюються як в іноземній валюті (долар США, Євро), так і в національній валюті (гривня). Платежі на користь клієнтів, рахунки яких розташовані в інших банках, здійснюються тільки в національній валюті (гривня).

Тарифи

Договірне списання (платіж) з карткового рахунку клієнта на рахунки інших клієнтів (в т.ч. - відкриті в інших банках на території України) - 5 грн за один платіж.