Ваше місто:
Онлайн банкінг для бізнесу
Чергові відділення ПАТ "МТБ БАНК" - Power Banking >>>
image/svg+xml

ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ПАТ «МТБ БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК» (надалі у тексті - Банк), у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» повідомляє про права суб’єктів персональних даних, обробку персональних даних і порядок захисту персональних даних. Банк забезпечує обробку та захист персональних даних з дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів та нормативно-правових актів України. Банк здійснює обробку персональних даних своїх клієнтів, контрагентів, співробітників, акціонерів, пов’язаних з ними осіб, а також інших фізичних осіб, дані яких отримуються Банком під час здійснення ним банківської діяльності, надання фінансових послуг та здійснення іншої діяльності відповідно до Статуту Банку та законодавства України.

Суб’єкт персональних даних ‒ фізична особа, персональні дані якої обробляються.

 

Володілець персональних даних – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 21650966, місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

Тел.: 0 800 500 255, для інших країн: +38 (0482) 305-905.

Електронна адреса: office@mtb.ua

Вебсайт: https://mtb.ua.

Адреса для надсилання запитів щодо доступу до персональних даних, а також з інших питань щодо обробки персональних даних у Банку: Україна, 65026, Одеська область, м. Одеса, Польський узвіз, 11, або на електронну адресу: office@mtb.ua

 

Порядок захисту персональних даних здійснюється Банком у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативних актів, внутрішніх нормативних документів Банку з питань захисту персональних даних.

Обробка та захист персональних даних, які належать до банківської таємниці, здійснюється Банком відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України.

Обробка персональних даних здійснюється Банком на підставах, визначених статтею 11 Закону України «Про захист персональних даних»:

Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених Законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.

Мета збору, обробки та використання персональних даних:

У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних Банк інформує суб’єкта персональних даних про змінену мету до початку подальшої обробки цих даних, та повинен отримати згоду суб’єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено законом.

 

Склад та зміст персональних даних, що обробляються

Зміст і обсяг обробки Банком персональних даних у значній мірі залежить від виду відносин у яких перебувають Банк та відповідний суб’єкт персональних даних.

Зміст персональних даних, що обробляються Банком, відповідає інформації, отриманій від фізичних осіб – суб’єктів цих персональних даних або законно отриманій від їх представників чи третіх осіб, у тому числі з кредитного реєстру Національного банку України, інших державних реєстрів, отриманій Банком із загальнодоступних джерел а також включає інформацію, що стала відома Банку в зв‘язку із реалізацією договірних та інших правовідносин із такими фізичними особами, які є клієнтами, контрагентами чи співробітниками Банку, або перебувають з Банком в інших відносинах. Банк здійснює обробку персональних даних фізичних осіб, отриманих від третіх осіб, лише у випадку, якщо це передбачено законодавством України або за умови надання цими третіми особами гарантії, що така передача не порушує права фізичних осіб, персональні дані яких передаються Банку.

Склад персональних даних обробку яких здійснює Банк:

• зразок особистого підпису;

Особи, яким можуть бути передані персональні дані

Персональні дані можуть бути: згідно чинному законодавству - правоохоронним, судовим органам, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Пенсійному фонду України, органам соціального захисту населення, іншим органам державної влади та місцевого самоврядування у випадках, передбачених чинним законодавством України; органам державної реєстрації прав, суб’єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам; страховим та оціночним компаніям, суб’єктам оціночної діяльності, оцінювачам, землевпорядним організаціям, державним нотаріальним конторам та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, операторам поштового зв’язку, ТОВ «Українське бюро кредитних історій», акціонерам Банку (у випадках, необхідних для отримання послуг Банку), партнерам Банку (у випадку реалізації

продуктів Банку в рамках партнерських програм), аудиторським компаніям, які здійснюють зовнішній аудит, передбачений законодавством України, іншим особам, у випадках передбачених законодавством України.

Права суб’єктів персональних даних

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб‘єкт персональних даних має право:

 1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. На доступ до своїх персональних даних;
 4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь­яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 11. Відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.

Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови у поданому Суб’єктом персональних даних запиті: прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, встановлених законом, крім випадків, установлених законом. Доступ Суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

Обробка персональних даних під час використання клієнтами вебсайту Банку

Зазначені вище умови обробки персональних даних, в тому числі мета використання персональних даних, а також склад персональних даних, що можуть оброблятися у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», поширюється на суб’єктів персональних даних - користувачів вебсайту Банку.

При відвідуванні користувачем вебсайту Банку фіксуються всі входи до системи. Банк може
збирати дані про статистику відвідування вебсайту Банку. Відомості можуть містити інформацію

про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на вебсайті Банку (в тому числі файли cookie, ір-адреси, параметри і налаштування інтернеті-браузерів і т. д.)

Файли cookie текстові файли або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веббраузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує вебсайт Банку. Вебсайт Банку може використовувати такі файли для оптимізації контенту та отримання інформації (даних) про користувача, яка надається його веббраузером. Файли cookie дають можливість вебсайту Банку надавати інформацію клієнтам - користувачам вебсайту Банку у зручному вигляді завдяки зберіганню у веббраузері користувача вебсайту Банку текстових файлів, які будуть використовуватися вебсайтом Банком при його відвідуванні користувачем. Файли cookie дають змогу проаналізувати поведінку, переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допомагає Банку поліпшити взаємодію користувача з вебсайтом Банку, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію на вебсервісі Банку. Файли cookie не використовуються для встановлення особи, що є користувачем вебсайту Банку.

Якщо користувач вебсайту Банку не бажає отримувати файли cookie від вебсайту Банку, користувач може налаштувати свій веббраузер таким чином, щоб він повідомляв користувача про отримання файлів cookie, а користувач міг би обирати приймати такі файли cookie чи ні. з

Банк може використовувати інформацію, яку збирає про користувачів вебсайту Банку для наступних цілей:

У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних Банк інформує клієнта про змінену мету до початку подальшої обробки цих даних, та повинен отримати згоду на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено законом.

У випадку, якщо користувач не погоджуєтесь з будь-якими із вищевикладених умов обробки персональних даних, він може залишити вебсайт Банку та не користуватись ним в подальшому.

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти