Ваше місто:
Чергові відділення ПАТ "МТБ БАНК" - Power Banking >>>
image/svg+xml

5-7-9 "ДОСТУПНИЙ ФАКТОРИНГ"

Розвивайся
Створюй
Отримуй компенсацію від держави

Програма розроблена у відповідності до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, реалізується Урядом України за ініціативи Президента України 5-7-9.gov.ua

Метою програми є підтримка українських товаровиробників будь-якої продукції, послуг, робіт українського походження призначених до продажу (оплатної передачі) шляхом здешевлення факторингового фінансування.

Відкритий (закритий) факторинг з регресом

Максимальний ліміт фінансування (разом з учасниками групи пов'язаних контрагентів)

до 150 000 000 грн.

Строк дії Угоди про надання факторингового обслуговування

до 360 днів з наступною пролонгацією;

Позичальники:

суб’єкти підприємництва, зокрема мікропідприємництва, малого, середнього та великого підприємництва, зареєстровані в установленому законом порядку як суб’єкт господарювання, що відповідають критеріям, визначеним Програмою, та здійснюють постачання товарів дебітору на умовах відстрочення платежу*;

Авансовий платіж

до 80% від номіналу первинних документів (накладної, актів виконаних робіт / наданих послуг);

Строк відтермінування платежу

до 180 календарних днів;

Базова процентна ставка**:

- для суб’єктів мікропідприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 17%;
- для суб’єктів малого підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 16%;
- для суб’єктів середнього підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 15%;
- для суб’єктів великого підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 15%.

Компенсаційна процентна ставка***

13% річних;

Комісія за встановлення ліміту*

1,5% разово від ліміту фінансування;

Комісія за адміністрування дебіторської заборгованості

0,01% разово від номіналу відступленого права вимоги;

Комісія за розрахунково-касове обслуговування

0,01% разово від суми авансу.

Забезпечення:

порука власників бізнесу позичальника.

Реверсивний факторинг без регресу

Максимальний ліміт фінансування (разом з учасниками групи пов'язаних контрагентів)

до 150 000 000 грн.

Строк дії Угоди про надання факторингового обслуговування

до 360 днів з наступною пролонгацією;

Позичальники:

суб’єкти підприємництва, зокрема мікропідприємництва, малого, середнього та великого підприємництва, зареєстровані в установленому законом порядку як суб’єкт господарювання, що відповідають критеріям, визначеним Програмою, та здійснюють постачання товарів дебітору на умовах відстрочення платежу*;

Авансовий платіж

до 95% від номіналу первинних документів (накладної, актів виконаних робіт / наданих послуг);

Строк відтермінування платежу

до 90 календарних днів;

Базова процентна ставка**:

- для суб’єктів мікропідприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 17%;
- для суб’єктів малого підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 16%;
- для суб’єктів середнього підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 15%;
- для суб’єктів великого підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 15%.

Компенсаційна процентна ставка***

13% річних;

Комісія за встановлення ліміту*

1,5% разово від ліміту фінансування;

Комісія за адміністрування дебіторської заборгованості

0,01% разово від номіналу відступленого права вимоги;

Комісія за розрахунково-касове обслуговування

0,01% разово від суми авансу.

Забезпечення:

порука власників бізнесу дебітора.

*сукупний річний дохід за групою пов’язаних осіб (за офіційним курсом НБУ, що діяв на останній день звітного періоду, за який подається звітність клієнта;
суб’єктом мікропідприємництва не більше ніж екв. 2 млн євро
суб’єктом малого підприємництва не більше ніж екв. 10 млн євро
суб’єктом середнього підприємництва не більше ніж екв. 50 млн євро
ФОП в сумі до 50 млн. гривень
суб’єктом великого підприємництва від екв. 50 млн євро.


UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3|12 місяців, і щоденно публікується на сайті Мінфін (значення індексу береться на дату підписання договірної бази minfin.com.ua)

**Процентна ставка, що нараховується за угодою про надання факторингового обслуговування.
***Компенсаційна процентна ставка – це ставка, яку сплачує клієнт, становить 13% річних. Різницю між Компенсаційною і Базовою процентною ставкою компенсує держава.

*сукупний річний дохід за групою пов’язаних осіб (за офіційним курсом НБУ, що діяв на останній день звітного періоду, за який подається звітність клієнта;

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти